O Autorce

Anna Płońska ukończyła w 1996 roku studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku) na kierunku matema­tyka. Jest dyplomowanym nauczycielem matematyki z dwudziestoletnim stażem pracy w różnych typach szkół: liceum, technikum, szkoła zawodowa, gimnazjum, szkoły dla dorosłych. Nauczycielskie szlify zdobywała w Technikum Mechanicznym w Łapach (woj. podlaskie). Od 1999 roku swoje życie zawodowe związała z Gdańskiem, pracując w wielu szkołach, obecnie jest to Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense w Gdańsku. Autorka posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z matematyki oraz egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej. W 2000 roku ukończyła ona studia podyplomowe z zakresu aktywizujących metod nauczania na Uniwersytecie Gdańskim, które pogłębiły jej wiedzę i zainteresowanie grami dydaktycznymi. Współpracę   z Wydawnictwem NOWIK nawiązała 2014 roku. Jej owocem jest przygotowanie publikacji Matematyka na planszy (premiera luty 2016, Wydawnictwo NOWIK). Nauczycielka posiada też doświadczenie w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. To cenne doświadczenie wykorzystała przy opracowywaniu kart pracy do publikacji Jak pokonać trudności z matematyką w szkole ponadgimnazjalnej (premiera maj 2016, Wydawnictwo NOWIK).

12743568_1101719603194864_1016351289767159620_n