Lista gier z tematyką jaki materiał obejmują

POLA NA DIAGRAMIE LISTA GIER
Funkcje Dobierany z funkcjami

Domino matematyczne

Układanka z punktów wykresu funkcji – gra w linie

Układanka z punktów wykresu funkcji – gra w linie

AB – dobieranie

ABC – dobieranie

Turniej z funkcją kwadratowa w tle

Labirynt wzór funkcjiimage001wzór funkcji

Bieg do image003

Odczytywanie własności funkcji  z wykresu Dobierany z funkcjami

Domino matematyczne

Sposoby opisu funkcji Układanka z punktów wykresu funkcji – gra w linie

Układanka z punktów wykresu funkcji – gra w linie

Wykres  i własności funkcji liniowej AB – dobieranie
Wykres i własności funkcji kwadratowej ABC – dobieranie

Turniej z funkcją kwadratową w tle

Wykres i własności funkcji trygonometrycznych Bieg do image003
Przekształcanie wykresów funkcji Labirynt wzór funkcji image001 wzór funkcji
Działania na liczbach i wyrażeniach Wyścig z potęgami i logarytmami

Liczby na korcie

Karty logarytmiczne

Działania na pierwiastkach Wyścig z potęgami i logarytmami

Liczby na korcie

Działania na potęgach Wyścig z potęgami i logarytmami

Liczby na korcie

Działania na logarytmach Wyścig z potęgami i logarytmami

Karty logarytmiczne

Równania i nierówności Liczby na korcie

AB – dobieranie

ABC – dobieranie

Bieg do image003

Wyścig z potęgami i logarytmami

Równanie i nierówności liniowe Liczby na korcie

AB – dobieranie

Równania i nierówności kwadratowe Liczby na korcie

ABC – dobieranie

Równania i nierówności zwartością bezwzględną Liczby na korcie

Bieg do image003

Równania logarytmiczne Wyścig z potęgami i logarytmami
Równania wykładnicze Wyścig z potęgami i logarytmami
Równania potęgowe Wyścig z potęgami i logarytmami
Ciągi liczbowe Układanka z wyrazów ciągu – gra w linie

Układanka z wyrazów ciągu – gra w pola

Gra w ciągi

Sposoby opisu ciągu Układanka z wyrazów ciągu – gra w linie

Układanka z wyrazów ciągu – gra w pola

Wyznaczanie wyrazów ciągu Układanka z wyrazów ciągu – gra w linie

Układanka z wyrazów ciągu – gra w pola

Ciąg arytmetyczny Układanka z wyrazów ciągu – gra w linie

Układanka z wyrazów ciągu – gra w pola

Gra w ciągi

Ciąg geometryczny Układanka z wyrazów ciągu – gra w linie

Układanka z wyrazów ciągu – gra w pola

Gra w ciągi

Teoria liczb i zbiorów Liczby na korcie

Liczbobranie na bieżni

Gra w trójki pitagorejskie

Liczby naturalne Liczby na korcie
Liczby parzyste i liczby nieparzyste Liczby na korcie
Liczby pierwsze i liczby złożone Liczby na korcie
Cechy podzielności Liczbobranie na bieżni
Trójki pitagorejskie Gra w trójki pitagorejskie
Przedziały liczbowe Liczby na korcie
Geometria Mecz z Pitagorasem

Gra w trójki pitagorejskie

Gra w nierówność trójkąta

Potyczki z przekształceniami

Bieg do image003

Dobieranie na okrągło

Twierdzenie Pitagorasa Mecz z Pitagorasem
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa Gra w trójki pitagorejskie
Nierówność trójkąta Gra w nierówność trójkąta
Pola i obwody trójkątów Mecz z Pitagorasem
Przekształcenia w układzie współrzędnych Potyczki z przekształceniami
Funkcje trygonometryczne w zadaniach geometrycznych Bieg do image003
Równanie okręgu Dobieranie na okrągło
Wzajemne położenie prostej i okręgu Dobieranie na okrągło
Wzajemne położenie dwóch okręgów Dobieranie na okrągło