Zagraj w Labirynt

Labirynt wzór funkcji przekszwzór funkcji

Labirynt daje możli­wość usystematyzowania wiadomości i umiejętności związanych z właściwą interpretacją wzoru funkcji, która jest niezbędna przy przekształcaniu wykresów. Pola żółte na planszy związane są z wyznaczaniem wzoru funkcji, której wykres otrzymano w wyniku określonego przekształcenia. Pola białe wymagają od grających od­nalezienia w gąszczu dróg na planszy pola z opisem właściwego przekształce­nia, które będzie pasować do dwóch wzorów funkcji (wzoru funkcji, której wy­kres jest przekształcany oraz wzoru funkcji, której wykres otrzymano w wyniku przekształcenia).
Zasady gry:
1. W grze brać mogą udział 2–4 osoby.
2. Gracz przestawia swój pionek o tyle pól, ile oczek wypadnie na kostce.
3. Gracz, który popełni błąd przy rozwiązywaniu zadania, cofa swój pionek na pole START.
4. Gdy pionek trafi na pole:

Kolor pola Instrukcja postępowania
białe Gracz uzupełnia znak „?” znajdujący się na polu od­powiedzią – opisem
właściwego przekształce­nia z pola niebieskiego i przesuwa swój pionek na to pole.
żółte Gracz uzupełnia znak „?” znajdujący się na polu od­powiedzią – właściwym
wzorem funkcji z pola czerwonego i przesuwa swój pionek na to pole.
niebieskie Gracz nie wykonuje żadnego ruchu. Czeka na na­stępną kolejkę.
czerwone Gracz nie wykonuje żadnego ruchu. Czeka na na­stępną kolejkę.

 

Pobierz planszę i wydrukuj 

labirynt22